034-355570
กองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

โครงการเดิน-วิ่ง 80ปี มก.

ข้อมูลเพิ่มเติม
...

เส้นทางวิ่ง KU.KPS.MARATHON 2023

ข้อมูลเพิ่มเติม
...

กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่48

ข้อมูลเพิ่มเติม