034-355570
sport index

สนามลัคบี้ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


สนามลัคบี้

มีอัตราค่าใช้บริการสนาม ดังนี้ หน่วยงานภายใน
 • 2 ชั่วโมงแรก ค่าธรรมเนียบ 1,000 บาท (ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 300 บาท)
 • หน่วยงานภายนอก
 • 2 ชั่วโมงแรก ค่าธรรมเนียบ 1,500 บาท (ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 400 บาท)
 • หมายเหตุ
 • 1. หากไม่ครบชั่วโมง เศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง
 • 2. เครื่องเสียงเคลื่อนที่ ชุดใหญ่ คิดค่าธรรมเนียม ครั้งละ 1,000 บาท ตู้ลำโพงเดียว คิดค่าบริการ ครั้งละ 500 บาท
 • 3. สนามกีฬา ตามข้อที่ 1 ที่ใช้เครื่องปรับอากาศ คิดค่าธรรมเนียมเครื่องปรับอากาศชั่วโมงละ 250 บาท
 • 4. ห้องพักสนามกีฬา ห้องธรรมดาคิดค่าธรรมเนียม ห้องละ 250 บาท/วัน หรือ 2,000 บาท/เดือน
  ห้องปรับอากาศ คิดค่าธรรมเนียม ห้องละ 500 บาท/วัน หรือ 3,500 บาท/เดือน


 • Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


  sport index