034-355570
กองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม

สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์"

...

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 " ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ " การแข่งขันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ทั้งสิ้น 68 เหรียญ ประกอบด้วย เหรียญทอง จำนวน 9 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 24 เหรียญ และเหรียญทองแดง จำนวน 35 เหรียญ อยู่ในลำดับที่ 7 จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด

ตารางสรุปเหรียญ 15 อันดับแรก
...


เอกสารอ้างอิงจาก : เว็บไซต์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่48

ติดต่อ

กองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร 034-355570

sport index