034-355570
กองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม

กำหนดการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

...
...

ติดต่อ

กองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร 034-355570

sport index